Για Λογιστές και Επιχειρήσεις

Άρθρα και Νέα του Μισθοδοσία Online

Διαβάστε όλα τα άρθρα και τα νέα του misthodosiaonline.gr και ενημερωθείτε πρώτοι σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Οικοδομοτεχνικά – Νέο καθεστώς ΣΕΠΕ

Απογραφή εργοδότη οικοδομοτεχνικού έργου. Αρμόδιο Υποκ/μα για απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου είναι το Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ του τόπου εκτέλεσης εργασιών του έργου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Μειωμένο Ωράριο Μητρότητας

Στην  Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία προβλέπεται σειρά διατάξεων για την προστασία και διευκόλυνση των εργαζόμενων εγκύων και μητέρων, τόσο κατά το διάστημα της εγκυμοσύνης, όσο και μετά από αυτό.

Άδειες Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα

 Οι μισθωτοί που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής τους δικαιούνται άδεια μετ’αποδοχών.

Χρονικά Όρια Απασχόλησης Οδηγών

Σε κάθε περίοδο οδήγησης 4,5 ωρών πρέπει να περιέχει διάλλειμα 45 λεπτών, με την εξής κατανομή: μετά από συνεχής οδήγηση 4,5 ωρών, διάλλειμα 45 λεπτών.